Сприяння впровадженню принципів гідності людини в лікарнях

Гідність людини – є однією з найвищих соціальних цінностей в Україні, що задекларовано в Конституції та ряді законодавчих актів України. Дотримання принципу гідності людини в закладах охорони здоров’я є вагомим показником якості надання медичних послуг, він сприяє підвищенню рівня задоволеності пацієнтів, покращенню результатів лікування, підвищенню конкурентоспроможності лікарень в цілому.

Чи багато пацієнтів та представників медичної спільноти знають про принципи гідності в системі охорони здоров’я?! Тому вагомим фактором для підвищення ефективності провадження сучасних медичних реформ – є якісне та експертне донесення поняття та розуміння гідності, як до пацієнта так і до медичних працівників всіх рівнів.

Саме тому в рамках Проєкту планується розроблення методичних рекомендацій – практичного посібника для закладів охорони здоров’я, що сприятимуть впровадженню та дотриманню принципів гідності людини в лікарнях. Заплановано, що розроблений документ буде апробовано у 3 лікарнях Дніпропетровської, Київської та Львівської областей. У рамках апробації експерти Проєкту спільно з представниками обраних лікарень протестують розроблений документ та доопрацюють його.

Одним з додаткових, але водночас вагомих результатів Проєкту буде отримання оцифрованих показників стану гідності, виявлення основних проблем у кожному пілотному закладу окремо та надання індивідуальних консультацій, що допоможе вивести обслуговування закладів медичної галузі на вищий рівень обслуговування пацієнтів, що стане основую до впровадженні інших захдів спрямованих на вдосконалення роботи закладів Міністерства Охорони Здоров’я.

На важливість цієї роботи вказує й досвід провідних країн світу звідки можемо почерпнути багато корисного та практичного.