ДСанПІН

Назва Документ Дата
Порядок зупинення або припинення інвестиційної діяльності при порушенні санітарного законодавства Наказ МОЗ № 65 14.04.1995
Державних санітарних правил для підприємств порошкової металургії Наказ МОЗ № 235 18.12.1995
Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів Наказ МОЗ № 173 19.06.1996
Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів Наказ МОЗ № 172 19.06.1996
«Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок» Наказ МОЗ №222 23.07.1996
ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ Наказ МОЗ № 239 01.08.1996
Государственные санитарные правила авиационного применения пестицидов и агрохимикатов в народном хозяйстве Украины Наказ МОЗ № 382 18.12.1996
Державних санітарних правил і норм”Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питноговодопостачання” Наказ МОЗ№ 383 23.12.1996
Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами) Наказ МОЗ№ 201 09.07.1997
Державних санітарних правил і норм проектування, будівництва та експлуатації плавальних басейнів на морських і річкових суднах Наказ МОЗ N 202 09.07.1997
Державних санітарних правил і норм при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно Наказ МОЗ N 198 09.07.1997
Державні санітарні правила і норми суднобудівних і судноремонтних об’єктів Наказ МОЗ № 203 09.07.1997
Про затвердження Державних санітарних правил і норм скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних вод і сміття у водоймища Наказ МОЗ № 199 09.07.1997
Санітарні правила для ковальсько-пресових цехів Наказ МОЗ № 200 09.07.1997
Державних санітарно-гігієнічних нормативів “Тимчасові МДР вмісту смоли та нікотину в сигаретах” Наказ МОЗ № 213 15.07.1997
Державних санітарних правил проектування, упорядкування та експлуатації виробництва біологічних засобів захисту рослин та стимуляторів росту рослин у виробничих біолабораторіях та біофабриках Наказ МОЗ № 254а 20.08.1997
«Державні санітарні правила для підприємств (цехів), що виробляють кондитерські вироби з кремом» Наказ МОЗ № 262 28.08.1997
НОРМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ (НРБУ – 97)Государственные гигиенические нормативы Постанова ГДСЛ № 62 01.12.1997
Державні санітарні правила “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів в народному господарстві” Постанова ГДСЛ №1 03.08.1998
Державні санітарні правила і гігієнічні норми «Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності» Постанова ГДСЛ №2 28.08.1998
ДСП №4.4.4-011-98 «Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств» Постанова ГДСЛ №11 11.09.1998