ДСанПІН

Назва Документ Дата
Порядок зупинення або припинення інвестиційної діяльності при порушенні санітарного законодавства Наказ МОЗ № 65 14.04.1995
Державних санітарних правил для підприємств порошкової металургії Наказ МОЗ № 235 18.12.1995
Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів Наказ МОЗ № 173 19.06.1996
Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів Наказ МОЗ № 172 19.06.1996
«Санітарні правила і норми по застосуванню харчових добавок» Наказ МОЗ №222 23.07.1996
ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ Наказ МОЗ № 239 01.08.1996
Государственные санитарные правила авиационного применения пестицидов и агрохимикатов в народном хозяйстве Украины Наказ МОЗ № 382 18.12.1996
Державних санітарних правил і норм”Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питноговодопостачання” Наказ МОЗ№ 383 23.12.1996
Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами) Наказ МОЗ№ 201 09.07.1997
Державних санітарних правил і норм проектування, будівництва та експлуатації плавальних басейнів на морських і річкових суднах Наказ МОЗ N 202 09.07.1997
Державних санітарних правил і норм при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно Наказ МОЗ N 198 09.07.1997
Державні санітарні правила і норми суднобудівних і судноремонтних об’єктів Наказ МОЗ № 203 09.07.1997
Про затвердження Державних санітарних правил і норм скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних вод і сміття у водоймища Наказ МОЗ № 199 09.07.1997
Санітарні правила для ковальсько-пресових цехів Наказ МОЗ № 200 09.07.1997
Державних санітарно-гігієнічних нормативів “Тимчасові МДР вмісту смоли та нікотину в сигаретах” Наказ МОЗ № 213 15.07.1997
Державних санітарних правил проектування, упорядкування та експлуатації виробництва біологічних засобів захисту рослин та стимуляторів росту рослин у виробничих біолабораторіях та біофабриках Наказ МОЗ № 254а 20.08.1997
«Державні санітарні правила для підприємств (цехів), що виробляють кондитерські вироби з кремом» Наказ МОЗ № 262 28.08.1997
НОРМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ (НРБУ – 97)Государственные гигиенические нормативы Постанова ГДСЛ № 62 01.12.1997
Державні санітарні правила “Транспортування, зберігання та застосування пестицидів в народному господарстві” Постанова ГДСЛ №1 03.08.1998
Державні санітарні правила і гігієнічні норми «Гігієнічна класифікація пестицидів за ступенем небезпечності» Постанова ГДСЛ №2 28.08.1998
ДСП №4.4.4-011-98 «Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств» Постанова ГДСЛ №11 11.09.1998
“Про порядок розробки, побудови, викладення, оформлення, затвердження державних санітарних правил і норм, гігієнічних нормативів та методичних документів” Постанова ГДСЛ №11 11.09.1998
Державні санітарні правила та норми “Фторування води на водопроводах централізованого господарсько-питного водопостачання”. ДсанПіН 2.2.4-005-98 Постанова ГДСЛ №5 10/22/1998
Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за реалізацією генеральних планів розвитку міст Постанова Першого заступника ГДСЛ № 6 11/5/1998
ДСПіН роботи з візуальними дісплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98 Постанова ГДСЛ №7 12/10/1998
Державні санітарні правила і норми безпеки для здоров’я одягу та взуття Постанова ГДСЛ №10 12/24/1998
Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров`я дітейДСанПіН 5.5.6.012-98 Постанова ГДСЛ № 12 12/30/1998
Влаштування і обладнання кабінетів комп`ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп`ютерахДСанПіН 5.5.6.009.98 Постанова ГДСЛ № 9 12/30/1998
“Державні санітарні правила та норми. 5. Гігієна дітей та підлітків. 5.2 Середні загальноосвітні навчально-виховні учбові заклади (школи, ліцеї, гімназії). Устаткування, утримання середніх загальноосвітніх навчальних-виховних закладів та організація навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-98” Постанова ГДСЛ № 8 12/30/1998
Державні санітарні правила ДСП 7.7.2. -015-99 Експлуатація рухомого складу залізничного транспорту для пасажирських перевезень Постанова Першого заступника ГДСЛ №15 2/9/1999
Державні санітарні правила і норми застосування лакофарбових та допоміжних матеріалів на транспорті Постанова Першого заступника ГДСЛ № 13 2/9/1999
Аеровокзали цивільної авіації Державні санітарні правила і норми, гігієнічні нормативи Постанова Першого заступника ГДСЛ № 14 2/9/1999
Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типівДСанПіН 2.2.2.022-99 Постанова Першого заступника ГДСЛ № 22 3/25/1999
МВК 5.10.2.024-99 Методичні вказівки з санітарно-мікробіологічного контролю предметів вжитку та обладнання закладів для дітей та підлітків Постанова ГДСЛ № 24 4/24/1999
Державні санітарні правила і норми «Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів» ДСанПіН 5.5.5.23-99 Постанова ГДСЛ №23 4/26/1999
ДСП 9.9.5.03599 «Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності» Постанова ГДСЛ № 35 7/1/1999
ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості» Постанова ГДСЛ №27   7/1/1999
Державні санітарні правила та норми «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров‘я населення» ДСанПіН 2.2.7.029-99 Постанова ГДСЛ № 29 7/1/1999
ДСанПіН 2.2.2.028-99Державні санітарні правила та норми «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» Постанова ГДСЛ № 28 7/1/1999
Державні санітарні правила і норми захисту продовольчої сировини та продуктів харчування від забруднення нітрозамінами Постанова ГДСЛ № 30 7/1/1999
ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА для річкових суден України ДСП 7.7.4.048-99 Постанова ГДСЛ № 48 7/30/1999
Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99 Постанова ГДСЛ № 39 12/1/1999
ДСП 3.3.1.038-99 «Підприємства чорної металургії» Постанова ГДСЛ №38 12/1/1999
САНІТАРНІ ПРАВИЛА по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільськогосподарських машин Постанова ГДСЛ № 41 12/1/1999
Державні санітарні правила по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподарського виробництва. ДСП 3.3.2.040-99 Постанова ГДСЛ № 40 12/1/1999
«Державні санітарні правила і норми перевезення і перевантаження курних вантажів у портах» Постанова ГДСЛ №47 12/1/1999
ДСанПіН “Підприємства броварної промисловості малої потужності” Постанова ГДСЛ № 43 12/1/1999
ДСН 3.3.6.037-99Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку Постанова ГДСЛ № 37 12/1/1999
ДСН 3.3.6.042-99Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень Постанова ГДСЛ № 42 12/1/1999
Державні санітарні правила та норми для морських та річкових портів Постанова ГДСЛ № 46 12/1/1999
ДСанПіН 5.5.3.052-99 Тимчасові санітарні правила і норми улаштування, обладнання, утримання притулків для неповнолітніх та організація харчування і медичного забезпечення дітей Постанова ГДСЛ № 52 12/30/1999
Про затвердження положень про спеціальні санітарно-карантинні підрозділи Наказ МОЗ № 31 2/23/2000
ДСанПіН №4.4.4.065-00 «Державні санітарні правила та норми для підприємств щодо виробництва і розливу мінеральних та штучно-мінералізованих вод» Постанова ГДСЛ №65 4/18/2000
НОРМИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000) Постанова ГДСЛ № 116 7/12/2000
ДСП №4.4.4.070-2000 «Державні санітарні правила для підприємств промислового виробництва міцелію та їстівних грибів» Постанова ГДСЛ №70 12/20/2000
ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА ДЛЯ МОРСЬКИХ СУДЕН УКРАЇНИ Постанова ГДСЛ № 57 12/20/2000
ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА ОБЛАДНАННЯ ТА УТРИМАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ШКІРЯНОГО ВИРОБНИЦТВА Постанова ГДСЛ № 66 12/20/2000
ДСП №9.9.5-064-2000 «Порядок видачі дозволів на роботу з мікроорганізмами І-ІУ груп патогенностіта рекомбінантними молекулами ДНК» Постанова ГДСЛ №64 12/20/2000
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.5.2-008-01 Постанова ГДСЛ № 63 8/14/2001
ДСанПіН 8.8.1.2.3.4 – 000 – 2001 “Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунтів” Постанова ГДСЛ № 137 9/20/2001
ДСП 4.4.5.078-2001 «Мікробіологічні нормативи та методи контролю продукції громадського харчування» Постанова ГДСЛ №139 11/7/2001
Інструкція про порядок санітарно-технічного контролю консервів на виробничих підприємствах, оптових базах, в роздрібній торгівлі та на підприємствах громадського харчування Постанова ГДСЛ № 140 11/7/2001
ДСП 4.4.4.089-2002 Державні санітарні правила для підприємств, що виробляють маргаринову та майонезну продукцію Постанова ГДСЛ № 71 12/28/2001
Тимчасові санітарно-гігієнічні вимоги по проектуванню та режиму експлуатації Інтернет-клубів та комп’ютерних залів, які роозташовуються в існуючих житлових будинках на території м. Києва Постанова ГДСЛ м. Київ №1 1/14/2002
ДСЕПіН 6.6.1-079/211.3.9.001-02 Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом Постанова ГДСЛ №145 та наказ Мінекології №89 від 27.02.2002 1/17/2002
Державні санітарні правила (ДСП) 9.9.5.-080-02 «Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях(від-ділах,відділення)мікробіологічного профілю» Постанова ГДСЛ № 1 1/28/2002
Державні санітарні правил при добуванні, збагачуванні та переробці руд, які містятьтехногенно-підсилені  джерела  природного походження,на  підприємствах  промисловості  рідкісних  металів Наказ МОЗ 6.6.1.6.2-082-02 2/7/2002
Про затвердження гігієнічних нормативів “Гранично допустимі рівні (ГДР) електромагнітних полів (ЕМП), що створюються мобільними терміналами стільникового зв’язку стандарту NMT-450” Постанова ГДСЛ № 13 4/11/2002
Про затвердження “Карти даних небезпечного фактору (речовини, матеріалу)” Постанова ГДСЛ № 5/20/2002
ДСП №4.4.4.090-2002 «Державні санітарні правила для підприємств, які виробляють рослинні олії» Постанова ГДСЛ N 21 5/31/2002
Про затвердження Тимчасових гігієнічних нормативів вмісту мікроорганізмів в хлібі та хлібобулочних виробах Постанова ГДСЛ № 30 7/25/2002
Про удосконалення діяльності в галузі державної реєстрації небезпечних факторів і ведення Державного реєстру небезпечних факторів Постанова ГДСЛ №32 8/15/2002
Про застосування сучасних дезінфекційних та миючих засобів на об’єктах підвищеного епідемічного ризику Постанова ГДСЛ №33 8/19/2002
Підприємства вугільної промисловості Наказ МОЗ № 468 12/13/2002
Гігієнічна регламентація лакофарбових матеріалів, призначених для застосування у будівництві Постанова ГДСЛ № 41 12/13/2002
Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів Наказ МОЗ № 476 12/18/2002
«Державні санітарні правила і норми для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів» Наказ МОЗ №197 5/6/2003
Про затвердження значень гігієнічних нормативів вмісту контамінантів у м’ясі механічного обвалювання (ММО) птиці Постанова ГДСЛ № 29 7/28/2003
Про забезпечення контролю за застосуванням дезінфекційних засобів Наказ МОЗ № 414 9/4/2003
Про затвердження значень гігієнічного нормативу вмісту вільних альдегідів, у т.ч. формальдегіду, з штучних білкових оболонок, призначених для виробництва ковбасних виробів Постанова ГДСЛ № 20 6/14/2004
ДСанПіН 2.2.2.-2004. Державні санітарні правила і норми розміщення, проектування, будівництва та експлуатації автозаправних станцій (комплексів) 6/21/2004
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ “Критерії обґрунтування необхідності і визначення черговості розробки гігієнічних нормативів шкідливих речовин у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць, у воді водних об’єктів” Наказ МОЗ № 369 7/21/2004
ДСП 6.177-2005-09-02Державні санітарні правила «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» Наказ МОЗ №54 2/2/2005
Державних санітарних норм та правил “Транспортування продовольчої продукції залізничним, повітряним та водним транспортом” Наказ МОЗ № 175 4/20/2005
Державний гігієнічний норматив “Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у деревині та продукції з деревини” Наказ МОЗ N 573 10/31/2005
Про затвердження гранично допустимої концентрації (ГДК) МАФАМ у папері/картоні, виготовленої з вторинної сировини, для пакування сухих харчових продуктів Постанова ГДСЛ № 19 12/12/2005
Про затвердження гігієнічного нормативу “Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини” Наказ МОЗ N 7 1/13/2006
Щодо скорочення кількості дозвільних документів та упорядкування діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби Постанова ГДСЛ №2 1/23/2006
Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Спільний наказ МОН і МОЗ № 298/227 4/17/2006
Державні гігієничні нормативи “Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137 Cs і 90 Sr у продуктах харчування та питній воді” Наказ МОЗ N 256 5/3/2006
Інструкція із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів Наказ МОЗ № _____275 5/15/2006
Про вдосконалення виявлення, обліку та профілактики професійних захворювань в Україні Постанова ГДСЛ №28 7/17/2006
Державні санітарні норми і правила «Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів, гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення» Наказ МОЗ №746 11/13/2006
Державні санітарні норми і правила “Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей” Наказ МОЗ № 13 1/30/2007
Про застосування адміністративно-запобіжних заходів за порушення санітарного законодавства Постанова ГДСЛ №7 2/23/2007
Про затвердження Гігієнічного нормативу “Перелік промислових алергенів” Наказ МОЗ N 99 3/2/2007
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій Наказ МОЗ №246 5/21/2007
Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» Наказ МОЗ №294 6/4/2007
Методика гігієнічної оцінки комп’ютерних ігор. Методичні рекомендації Наказ МОЗ № 410 7/17/2007
Про затвердження методичних рекомендацій “Санітарно-епідеміологічний нагляд за знезаражуванням води у системах централізованого господарсько-питного водопостачання діоксидом хлору” Наказ МОЗ № 430 7/30/2007
Про посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за безпекою для здоров’я дітей іграшок (ігор), товарів дитячого асортименту Постанова ГДСЛ №28 10/22/2007
Про затвердження максимально допустимих рівнів міграції первинних ароматичних диамінів у міграційні розчини з полімерних пакувальних матеріалів, що контактують з харчовими продуктами Постанова ГДСЛ № 32 11/15/2007
ДСанПіН №4.4.4-152-2008 «Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої» Наказ МОЗ №811 12/11/2007
Про затвердження допустимого рівня миш’яку в нерибних об’єктах промислу Постанова ГДСЛ № 38 12/17/2007
Про заборону виробництва та реалізації населенню засобів догляду за автотранспортом, що містить метиловий спирт (метанол) Постанова ГДСЛ №41 12/27/2007
Про реалізацію статей 6, 44 та 46 Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” Постанова ГДСЛ № 43 12/28/2007
Про затвердження методичних рекомендацій “Здійснення контролю за дотриманням радіаційно-гігієнічних параметрів у будівництві” Наказ МОЗ №883 12/29/2007
Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I – IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами Наказ МОЗ № 26 1/24/2008
Про удосконалення діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби з видачі документів дозвільного характеру Постанова ГДСЛ №7 2/14/2008
Про розподіл об’єктів державного санітарно-епідеміологічного нагляду за ступенем ризику Постанова ГДСЛ №8 2/14/2008
Про затвердження Гігієнічного нормативу “Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів Cs 137 та Sr 90 у рослинній лікарській сировині (субстанції), що використовується для виготовлення лікарських засобів” Наказ МОЗ N 240 5/8/2008
Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на вантажі з харчовими продуктами, призначеними для експорту Постанова ГДСЛ №11 5/19/2008
Про затвердження Державного гігієнічного нормативу “Показники безпеки та якості фасованої питної води” Постанова ГДСЛ № 12 9/4/2008
Про заборону ввезення, реалізації, обігу та використання продукції 1/12/2009
Про посилення державного нагляду за потужностями (об`єктами) з виробництва та обігу харчових продуктів Постанова ГДСЛ №21 9/15/2009
Про посилення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в навчальних закладах Постанова ГДСЛ №28 11/18/2009
Державні санітарні норми та правила влаштування, утримання, обладнання та організації роботи закладів, які надають послуги з комп’ютерної ігрової діяльності дітям Наказ МОЗ N 947 12/15/2009
Про затвердження Прядку видачі Сертифікату Здоров’я на імпортовану до Європейського Співтовариства соняшникову олію, що виробляється або відправляється із України Постанова ГДСЛ №36 12/24/2009
Про затвердження гігієнічних нормативів щодо безпечності природної мінеральної води (набуває чинності з 01.01.2012 р.) Постанова ГДСЛ № 4 1/30/2010
Про тимчасову заборону виробництва, заборону використання та реалізації бездимохідних газових водонагрівачів з виводом продуктів згорання в приміщення Постанова ГДСЛ №12 4/6/2010
Критерії заборони чи суворого обмеження використання окремих небезпечних хімічних речовин, у тому числі пестицидів, за показниками їх небезпечності для здоров’я людини та навколишнього природного середовища Наказ МОЗ № 391 5/11/2010
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» Наказ МОЗ №400 5/12/2010
Про удосконалення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за впровадженням системи НАССР Постанова ГДСЛ №20 6/30/2010
Про затвердження гігієнічних нормативів “Рівні звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю” Постанова ГДСЛ № 22 6/30/2010
Про затвердження значень гігієнічних нормативів мікробіологічних показників безпеки кукурудзяного крохмалю Постанова ГДСЛ № 25 7/6/2010
Про затвердження значення гігієнічного нормативу вмісту свинцю (Рb) в зерні продовольчої пшениці Постанова ГДСЛ № 30 9/24/2010
Про заборону приготування та використання коктейлів кисневих у навчальних закладах і дитячих закладах оздоровлення (із змінами, внесеними постановою головного державного санітарного лікаря україни від 11.03.2014 № 8) Постанова ГДСЛ №35 11/22/2010
Перелік шкідливих для здоров’я людини речовин, що входять до складу тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом під час їх куріння Наказ МОЗ № 105 2/25/2011
Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць Наказ МОЗ №145 3/17/2011
Правила санітарної охорони території України П О С Т А Н О В А КМУ N 893 8/22/2011
Підприємства та організації поліграфічної промисловості Наказ МОЗ № 932 12/19/2011
Про реалізацію статей 6, 44 та 46 Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” Постанова ГДСЛ № 36 12/31/2011
Державні санітарні норми та правила “Гігієнічні вимоги до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації перинатальних центрів” Наказ МОЗ № 55 1/26/2012
Державні санітарні норми та правила влаштування, утримання та організації режиму діяльності дитячих наметових містечок Наказ МОЗ N 89 2/7/2012
Про скасування санітарних паспортів Постанова ГДСЛ №6 3/28/2012
“Про організацію контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів” Наказ МОЗ № 236 4/4/2012
Про посилення державного нагляду (контролю) за безпечністю харчових продуктів та товарів дитячого асортименту Постанова ГДСЛ №21 7/3/2012
Державні санітарні правила “Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту і азбестовмісних матеріалів” Наказ МОЗ № 762 10/1/2012
“Про реалізацію статей 6, 44 та 46 Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” Постанова ГДСЛ № 36 12/27/2012
Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини Наказ МОЗ № 1140 12/29/2012
Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. основні гігієнічні вимоги Наказ МОЗ № 1138 12/29/2012
Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги Наказ МОЗ № 1139 12/29/2012
Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів» Наказ МОЗ № 144 2/20/2013
Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу Наказ МОЗ № 259 4/2/2013
Державні санітарні правила “Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах” Наказ МОЗ № 368 5/13/2013
Гігієнічні вимоги до м’яса птиці та окремих показників його якості Наказ МОЗ № 694 8/6/2013
ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ до продуктів дитячого харчування, параметри безпечності та окремі показники їх якості Наказ МОЗ № 696 8/6/2013
Про затвердження Параметрів безпечності м’яса птиці Наказ МОЗ № 695 8/9/2013
ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ до дієтичних добавок Наказ МОЗ № 1114 12/19/2013
Про реалізацію статей 6, 44 та 46 Закону України “Про безпечність та якість харчових продуктів” Постанова ГДСЛ № 28 12/30/2013
Державні санітарні норми і правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» Наказ МОЗ № 248 4/8/2014
Державні санітарні правила «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я» Наказ МОЗ № 552 8/11/2014
ДЕРЖАВНІ САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ПРАВИЛА І НОРМИ щодо поводження з медичними відходами Наказ МОЗ № 325 6/8/2015
Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів Наказ МОЗ № 234 3/24/2016
Методичні рекомендації N 5.5.6.26-99 “Про використання шкільних меблів” Постанова ГДСЛ №26 26.04.1999
Про затвердження методичних рекомендацій “Організація, проведення епідеміологічного нагляду та дезінфекційних заходів у протитуберкульозних закладах і вогнищах туберкульозу Наказ МОЗ № 250 5/21/2007
Про затвердження Методичних рекомендацій “Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки” Наказ МОЗ № 329 7/2/2004
Положення про державний санітарний нагляд при проектуванні, будівництві, переобладнанні, ремонті та прийманні в експлуатацію суден, інших об’єктів та споруд, прирівняних до них Постанова ГДСЛ № 17 2/9/1999